ECB en OLAF versterken samenwerking voor aanpak fraude

Op 16 juni jl. hebben het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) en de Europese Centrale Bank (ECB) de zogenaamde 'Administrative Arrangements' (hierna: de regelingen) ondertekend. Deze zien op de versterking van de samenwerking tussen beide instanties. De regelingen faciliteren spoedige en effectieve reacties in geval van verdenkingen van fraude, corruptie of andere strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie raken. De regelingen bevatten een praktisch kader, onder meer met betrekking tot informatie uitwisseling tussen OLAF en de ECB.   

Voor meer informatie: OLAF

 

Print Friendly and PDF ^