'Wat kunt u verwachten van het nieuwe boetebeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens?'

De bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn aanzienlijk uitgebreid sinds 1 januari 2016. Op deze datum is de ‘Wet meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid CBP’ in werking getreden. Sinds 1 januari kan de AP daardoor boetes opleggen tot maximaal €820.000 dan wel 10% van de netto-omzet van (de rechtspersoon van) de overtreder. Om meer duidelijkheid te bieden over de hoogte van de boetes en de omstandigheden waaronder boetes kunnen worden opgelegd, heeft de AP boetebeleidsregels vastgesteld. De belangrijkste punten uit deze beleidsregels zijn in deze bijdrage onder elkaar gezet. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^