Vrouwen en witteboordencriminaliteit | Theorieën en hypothesen over sekseverschil

Witteboordencriminaliteit wordt vooral door mannen gepleegd. De vraag is of dit zo blijft. Steeds meer vrouwen slagen erin steeds hogere posities op de arbeidsmarkt te bereiken. Mogen we daarmee ook meer door vrouwen gepleegde witteboordencriminaliteit verwachten?

Criminologische theorievorming rond gender en rond witteboordencriminaliteit leidt tot tegengestelde hypothesen, die in dit artikel worden uitgewerkt. Uit onderzoek naar witteboordencriminaliteit kan een situationele hypothese worden afgeleid op grond waarvan we met het stijgen van vrouwen op de maatschappelijke ladder ook meer boekhoudfraudes en andere organisatiecriminaliteit verwachten. Uit onderzoek naar door vrouwen gepleegde criminaliteit kan een sekseverschilhypothese worden afgeleid op grond waarvan juist minder witteboordencriminaliteit mag worden verwacht omdat vrouwen in het algemeen minder geneigd zijn risicovol gedrag te vertonen. In dit artikel worden deze twee tegenstrijdige voorspellingen – tegen het licht van mogelijke genderbias rond vrouwen en witteboordencriminaliteit – uitgewerkt en besproken met het oog op verder onderzoek.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^