Vrouw vast vanwege vermoeden opnieuw fraude belastingaangiften derden

De rechter commissaris van de rechtbank in Almelo heeft een 53-jarige vrouw uit Enschede in bewaring gesteld voor 14 dagen. De vrouw wordt verdacht van het stelselmatig doen van onjuiste belastingaangiften voor derden.

Ze was al verdachte in een lopend onderzoek naar het doen van onjuiste aangiften voor derden voor de jaren 2011 en 2012. Zij vulde vermoedelijk belastingaangiften in met verzonnen gegevens, zoals bedragen van niet-gemaakte aftrekbare kosten. De valse aangiften zouden leiden tot te hoge teruggaven. Het nadeel wordt geschat op circa 2 miljoen euro.

Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat ze afgelopen weken doorging met het invullen van valse belastingaangiften voor 2013 voor tientallen derden. Dat is de reden waarom  ze afgelopen dinsdag aangehouden is.

Gezamenlijke aanpak

De Belastingdienst, de FIOD en het Functioneel Parket treden samen op in de aanpak van deze zogenoemde fiscale dienstverleners. De FIOD doet verschillende strafrechtelijke onderzoeken onder leiding van het Functioneel Parket. Soms zijn derden op de hoogte van de fraude met hun aangifte, soms ook niet. Zij betalen vaak de verdachten voor het indienen van hun aangiften.

Belastingplichtigen blijven altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar aangifte. Ze moeten de aangifte dus voor het ondertekenen controleren op juistheid. De Belastingdienst vordert het teveel uitbetaalde bedrag terug bij de belastingplichtige. In sommige gevallen leggen zij een boete op. Bij de handhaving zoekt de Belastingdienst naar een optimale mix van preventief en repressief toezicht. Mensen die misbruik maken van regelingen zoals toeslagen of aftrekposten schaden de schatkist en daarmee andere belastingbetalers. Fraude ondermijnt het systeem. Daarom wordt dit aangepakt door de overheid.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^