Voorzitter fraudewerkgroep NBA: 'Frauderegels zijn er genoeg. Volg ze gewoon'

Accountants hebben onvoldoende oog voor frauderisico's en doen daarmee geen recht aan hun publieke taak. René Craemer, voorzitter van de NBA Werkgroep Focus op Fraude, wordt ‘treurig’ van sommige voorbeelden. Dat het anders moet, staat vast.

René Craemer, voormalig hoofd Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, beschikte over 'specifieke ervaring' met accountants toen de NBA hem in het voorjaar van 2016 benaderde met de vraag of hij de werkgroep Focus op Fraude wilde leiden. "Het OM heeft natuurlijk een gezond negatief beeld van de samenleving, zoals dat dan heet", zegt hij. "Je ziet alleen dingen voorbij komen die fout zijn gegaan. Terwijl je weet dat negentig procent van de mensen deugt. Dus enerzijds: aan mijn eerdere werkzaamheden heb ik indrukken van het accountantsberoep overgehouden waar ik niet helemaal vrolijk van werd. Anderzijds weet ik natuurlijk dat er ook heel veel goed gaat."


Lees verder:Print Friendly and PDF ^