'Volkswagenfraude verbaast niet'

Met grote verbazing en verontwaardiging wordt er in de media gereageerd op de onthulling dat dieselauto’s van Volkswagen software blijken te hebben waarmee de uitstoot van schadelijke stoffen kan worden gemanipuleerd. ‘Das Auto’ stond immers voor betrouwbaarheid, technische innovatie en duurzaamheid. Burgers vragen zich af: Als we zelfs de Duitsers niet meer kunnen vertrouwen, wie dan wel? Krantenlezers hebben een kort geheugen. Ook bij het corruptieschandaal bij Siemens werd het contrast benoemd met het imago van betrouwbaarheid van het Duitse bedrijfsleven. Maar, kenners van fraude zijn geenszins verbaasd over het recente schandaal, of behoren dat niet te zijn. De Volkswagenfraude is een klassiek geval van organisatiecriminaliteit, waarbij leden van een gerespecteerde en bonafide organisatie voor de belangen van die organisatie strafbare feiten plegen. En die illegale praktijken zijn zo ingebakken in de bedrijfsvoering, dat het moeilijk is individuele schuldigen te vinden. Illegale praktijken zijn ‘standard business practice’ geworden.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^