'Via de achterdeur alsnog geen zwijgrecht voor ex-werknemers'

Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel waarin de wetgever ex-werknemers niet langer een zwijgrecht toekent in mededingingsrechtelijke onderzoeken. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde in december 2012 nog dat aan ex-werknemers, wanneer zij door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) worden verhoord in het kader van een mededingingsrechtelijk onderzoek, het zwijgrecht toekomt. De NMa was toentertijd van mening dat ex-werknemers geen zwijgrecht hebben. Ex-werknemers waren hierdoor een belangrijke informatiebron voor de NMa en konden in een lastige positie verkeren ten opzichte van hun ex-werkgever. Zij konden geconfronteerd worden met een schadeclaim van hun ex-werkgever wegens het (eventueel) schenden van een geheimhoudingsplicht. De CBb-uitspraak is dan ook in de praktijk met gejuich ontvangen. Eindelijk was er duidelijkheid.

De wetgever lijkt nu echter in te grijpen in het voordeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Lees verder:

Meer weten? Kom op 13 juni naar de cursus Strafrechtelijke Invloeden bij de Handhaving van het Mededingingsrecht.

Tijdens deze cursus wordt nader ingegaan op de verschillen en overeen- komsten tussen strafrechtelijke handhaving en bestuursrechtelijke handhaving. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan invloeden van het strafrecht op het handhavingsproces bij de Autoriteit Consument en Markt.

Doel van deze cursus is om in het kader van bestuursrechtelijke handhaving de kennis van de deelnemers te vergroten ten aanzien van enkele strafrechtelijke beginselen. Deze cursus biedt de deelnemers de benodigde kennis om te signaleren of toezichthouders de grenzen van hun bevoegdheden oprekken (of dreigen op te rekken) en hoe daarmee in de praktijk kan worden omgegaan.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^