Veroordelingen voor vastgoedfraude (Peseta)

De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt veertien verdachten in de zogenoemde Pesetazaak tot gevangenis- en/of werkstraffen. Drie verdachten zijn vrijgesproken. In de Pesetazaak stonden zeventien personen terecht, met name voor valsheid in geschrift en witwassen, al dan niet gepleegd als deelnemer aan een criminele organisatie. Enkele verdachten moesten zich daarnaast ook voor andere feiten verantwoorden.

De rechtbank veroordeelt de 50-jarige hoofdverdachte R. B. tot een gevangenisstraf van drie jaar. Daarnaast mag hij gedurende zes jaar het beroep van hypotheek- en financieel adviseur niet uitoefenen. R.B. kocht met behulp van stromannen huizen op van een woningbouwvereniging, die hij vervolgens weer met winst verkocht. Hierbij maakte hij gebruik van de diensten van de 57-jarige notaris L.B., die ten behoeve van R.B. valse notariële aktes opmaakte. Notaris L.B. is voor zijn aandeel veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar.

Daarnaast was R.B. betrokken bij het incasseren van gelden uit bouwdepots op basis van valse facturen. Hierbij werkte hij samen met de 51-jarige S.M., bij wie bovendien een vuurwapen met bijbehorende munitie en een hoeveelheid hasjiesj zijn aangetroffen. S.M. is hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden.

Tot slot heeft R.B. aanzienlijke geldbedragen witgewassen. Hierbij maakte hij gebruik van de 51-jarige D.N., de 42-jarige S.G. en de 54-jarige D.M. De verdachte D.N. is voor zijn aandeel veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden. S.G. en D.M. zijn voor hun betrokkenheid veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

De 49-jarige hoofdverdachte B.K. is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. Als eigenaar van een kantoor dat zich bezig hield met hypotheekadvies, was hij betrokken bij constructies om gelden uit bouwdepots te incasseren op basis van valse bouwfacturen, bij valsheid in geschrifte en bij witwassen. B.K. mag daarnaast gedurende vier jaar het beroep van hypotheek en financieel adviseur niet uitoefenen.

De 45-jarige hoofdverdachte M.J. is door de rechtbank vrijgesproken van witwassen. Verdachte heeft een uitgebreide en concrete verklaring gegeven voor alle transacties die via zijn bankrekening plaatsvonden. De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat hierbij sprake is geweest van witwassen. Ook de 48-jarige notaris D. van A. is vrijgesproken omdat de rechtbank niet bewezen acht dat deze notaris zich schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde strafbare feiten.

Van de overige verdachten is één verdachte vrijgesproken en zijn de anderen veroordeeld tot korte gevangenisstraffen of werkstraffen.

De opgelegde straffen zijn lager dan de straffen die het openbaar ministerie heeft geëist. Dit komt in de eerste plaats omdat het openbaar ministerie de eis ook baseerde op feiten en omstandigheden die in het dossier voorkomen, maar die niet aan verdachten ten laste zijn gelegd. Daarnaast kunnen niet alle ten laste gelegde feiten worden bewezen. Tot slot heeft de rechtbank bij sommige verdachten in sterke mate rekening gehouden met hun persoonlijke omstandigheden.

Alle uitspraken worden dinsdag 17 februari op www.rechtspraak.nl gepubliceerd.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^