'Vernietiging bekentenis betekent niet ook vernietiging van ontslag'

Een werkgever constateerde dat op diverse momenten kasgelden waren verdwenen. Omdat de werkgever hiervoor geen verklaring had, installeerde hij een aantal camera’s. Op de camerabeelden was te zien hoe een medewerkster van de housekeeping zich buiten haar normale werktijd op een plek bevond waar zij niet behoorde te zijn. De werkgever deed aangifte van diefstal en/of verduistering en verleende de werkneemster ontslag op staande voet. De raadsman van de werkneemster vernietigde de bekentenis op grond van misbruik van omstandigheden. Nadat de politie voorts te kennen gaf niets met de aangifte te zullen doen wegens een gebrek aan bewijs, deed de werkneemster een beroep op de nietigheid dan wel vernietigbaarheid van het ontslag en vorderde loondoorbetaling. De kantonrechter stelde haar in het gelijk.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^