Verdachte genocide Rwanda veroordeeld voor opruiing

De rechtbank in Den Haag heeft op 1 maart 2013 Yvonne Basebya veroordeeld wegens opruiing tot genocide, gepleegd in Rwanda tussen 1990 en 1994. Yvonne Basebya is daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en 8 maanden. De rechtbank acht genocide, poging tot genocide, moord, samenspanning tot genocide en oorlogsmisdrijven niet wettig en overtuigend bewezen. Wettelijk is bepaald dat voor opruiing tot genocide maximaal vijf jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd. Omdat de verdachte zich meermaals schuldig heeft gemaakt aan opruiing tot genocide kan de rechtbank een maximale gevangenisstraf van 6 jaar en 8 maanden opleggen. De rechtbank beseft dat deze straf geen recht doet aan de buitengewone ernst van de door verdachte gepleegde feiten, maar kan geen andere straf opleggen.

Opruiing tot genocide is een internationaal misdrijf dat behoort tot de ernstigste misdrijven in de Nederlandse en internationale rechtsorde. Yvonne Basebya heeft zich hier lange tijd bij herhaling schuldig aan gemaakt. Op openbare bijeenkomsten heeft zij veelal kansarme jongeren aangezet tot het doden van Tutsi's. Het opruien tot genocide vormde een belangrijke -zo niet onmisbare- schakel in de opeenvolging van gebeurtenissen die uiteindelijk zijn uitgemond in genocide. In de wetgeving die destijds (1990-1994) gold, was vastgelegd dat voor opruiing tot genocide maximaal vijf jaar gevangenisstraf kon worden opgelegd. Inmiddels is in de Wet Internationale Misdrijven de maximale straf voor dit delict bepaald op 30 jaar gevangenisstraf. De rechtbank is echter gebonden aan de wetgeving die gold ten tijde van het begaan van de strafbare feiten.

Yvonne Basebya woont sinds oktober 1998 in Nederland en heeft sinds december 2004 de Nederlandse nationaliteit. Zij stond terecht voor betrokkenheid bij enkele gevallen van genocide en pogingen tot genocide, moord, samenspanning tot genocide, opruiing tot genocide en oorlogsmisdrijven in in haar woonomgeving in Rwanda in de periode 1990-1994. De behandeling van haar strafzaak is begonnen op maandag 22 oktober 2012 en heeft ruim acht weken geduurd. In deze zaak zijn ruim 70 getuigen gehoord, de meesten woonachtig buiten Nederland. Yvonne Basebya is de eerste die in Nederland wordt veroordeeld voor opruiing tot genocide.

Als verdachten van oorlogsmisdaden of andere internationale misdrijven zich in Nederland bevinden, is het in eerste instantie aan de Nederlandse staat om de zaak te onderzoeken en eventueel tot vervolging over te gaan.

Lees de samenvatting van het vonnis in het Nederlands of in het Frans.

 

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^