UBO-register: wat is de stand?

EU-lidstaten zijn verplicht om uiterlijk 26 juni 2017 een UBO-register (UBO= Ultimate Benefical Owner) in te voeren. Dit register moet leiden tot meer transparantie en het witwassen van gelden voorkomen. Van iedere onderneming en rechtspersoon moet de uiteindelijke eigenaar worden geregistreerd. De Nederlandse wetgever is hier druk mee bezig en heeft op 31 maart 2017 een consultatievoorstel gepubliceerd. Iedereen is uitgenodigd daarop tot 28 april 2017 te reageren.


Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^