Ubo-register

Op 5 juni 2015 is een nieuwe Europese richtlijn op het gebied van bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme in het Europese staatsblad geplaatst. Één van de elementen van de richtlijn is de verplichting, die aan de Europese lidstaten is opgelegd, om een zgn. ubo-register tot stand te brengen. In dat register dienen gegevens te worden opgenomen van personen die ‘uiteindelijk  belanghebbende’ of ‘ultimate beneficial owner’ (ubo) van entiteiten zoals rechtspersonen en trusts zijn. Kort samengevat is degene die een belang van 25% in een entiteit heeft een ubo. Lees verder:

Print Friendly and PDF ^