Tweede Kamer stemt in met hogere straffen voor witwassen en corruptie

De Tweede Kamer heeft vandaag een wetsvoorstel van minister Opstelten met algemene stemmen aanvaard dat onder andere hogere straffen voor witwassen en corruptie regelt. Daarnaast wordt de maximale boete voor bedrijven in de toekomst meer afhankelijk gemaakt van hun jaaromzet en wordt de aftrek van kosten bij ontneming beperkt.

Om crimineel gewin harder en effectiever te kunnen aanpakken, verhoogt de bewindsman de strafmaxima voor de verschillende vormen van witwassen. De maximumstraf voor het ‘kale’ delict wordt verhoogd van vier naar zes jaar gevangenisstraf. Gebeurt het witwassen uit gewoonte, of in de uitoefening van een beroep dan wordt de gevangenisstraf maximaal acht jaar.

Omkoping van ambtenaren wordt in het vervolg bestraft met een maximale gevangenisstraf van zes jaar. Ook de strafmaat voor corruptie in de private sector gaat omhoog – van twee naar vier jaar. Daarbij wordt de reikwijdte van de strafbaarstelling van omkopingspraktijken in de private sector uitgebreid en meer gericht op integere dienstverlening. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevallen waarin dienstverleners als accountants en taxateurs zich laten omkopen om malversaties door de vingers te zien of om een onjuiste waardebepaling van een onroerende zaak af te geven.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^