Tweede Kamer neemt 'Wetsvoorstel Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures' aan

Het wetsvoorstel implementeert het kaderbesluit Europees bewijsverkrijgingsbevel (EBB) (2008/978/JBZ) in Nederlands regelgeving. Door de invoering van een EBB wordt snellere, efficiëntere strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van het vergaren en overdragen van (bestaand) bewijs mogelijk. Advocaten en rechters krijgen toegang tot voorwerpen, documenten en gegevens ten behoeve van de waarheidsvinding in een strafzaak.
Het wetsvoorstel is op 12 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD en CDA stemden voor.
De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie bespreekt op 19 juni 2012 de procedure.
Bekijk hier het voorstel van wet.
Print Friendly and PDF ^