Twee jaar gevangenisstraf geëist voor verduistering subsidiegelden door taxibedrijf

Het Functioneel Parket heeft voor de rechtbank Midden-Nederland een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk geëist tegen een voormalig directeur van een taxibedrijf dat zich in de regio Utrecht richtte op elektrisch vervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan subsidiegelden te hebben verduisterd.

Het taxibedrijf heeft in 2011 1,6 miljoen euro aan rijkssubsidie ontvangen voor een proef met elektrisch taxivervoer in de regio Utrecht. Het project werd begin 2013 beëindigd. Ondanks herhaalde verzoeken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in 2013 heeft het bedrijfniet de vereiste accountantsverklaring overgelegd waarin wordt verantwoord waaraan het geld is besteed. Toen RVO daarop aan het bedrijf vroeg de 1,6 miljoen aan subsidiegeld terug te betalen, bleek het bedrijf te zijn ontbonden.

Door de bijzondere opsporingsdienst ILT-IOD is uitgebreid  onderzoek gedaan naar de bestedingen van de ontvangen geldbedragen binnen dit project. Een groot deel van het geld bleek niet aan het project te zijn besteed.

De officier stelt dat de verdachte zonder twijfel jarenlang hard heeft gewerkt in zijn taxibedrijfmaar daar ook riant van heeft geleefd. Dat er hard moet worden gewerkt in die sector met lage winstmarges wordt ook onderkend door de Staat der Nederlanden. Er bestaan dan ook vele subsidieregelingen om innovaties in deze sector mogelijk te maken. Het is daarom bijzonder wrang dat juist dan opzettelijk verplichtingen niet worden nagekomen, terwijl de overheid in goed vertrouwen haar geld heeft overgemaakt. Dit vertrouwen heeft een zware deuk opgelopen. Uiteindelijk isdaarmee de Staat, de Nederlandse samenleving, gedupeerd.

Strafmaat

De verdachte heeft onvoldoende financiële middelen om de benadeling van de Staat goed te maken, terwijl hij er zelf in die periode goed van heeft geleefd. Door het tijdsverloop van het onderzoek heeft verdachte een nieuw leven kunnen opbouwen met een nieuwe onderneming waarin hij met zichzelf en alles wat er gebeurd is heeft leren leven. Maar dat laat volgens de officier onverlet dat vanuit het oogpunt van vergelding en generieke preventie een straf moet volgen.

Een strafeis van 24 maanden gevangenisstraf waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar vindt zij dan ook op zijn plaats. Ook kondigde de officier een ontnemingsvordering aan omdat misdaad niet mag lonen.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^