Tot 30 maanden cel geëist voor omvangrijke fraude bij wok-restaurants

Het Openbaar Ministerie heeft voor de Rechtbank in Groningen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot 30 maanden en werkstraffen geëist tegen 7 natuurlijke personen. Het OM verwijt hen kassasysteemfraude en witwassen met de kassa’s van twee wok-restaurants in Groningen. 

Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een controle van de Belastingdienst gevolgd door niet aangekondigde zichtwaarnemingen bij de betreffende restaurants. Hieruit bleek dat de in de kassa’s vastgelegde omzet niet de werkelijke omzet van de restaurants was. De kassasystemen in de restaurants van de verdachten waren op een zodanige wijze gemanipuleerd dat daarmee omzet buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden kon worden. Het totale strafrechtelijke fiscale nadeel van deze fraude betreft ruim 1,2 miljoen euro.

Tijdens doorzoekingen in safeloketten en bij een van de aandeelhouders zijn grote sommen geld van in totaal bijna een miljoen euro en waardevolle sieraden aangetroffen.

Ernst van de feiten

Volgens de officier zijn verdachten in verschillende rollen betrokken geweest bij het niet voldoen aan de boekhoudverplichting, het opzettelijk onjuist doen van belastingaangiften en witwassen. Ondanks dat verdachten dit gedurende het onderzoek hebben verworpen en alternatieve verklaringen hebben gegeven voor de herkomst van het geld en de sieraden, is er volgens de officier geen andere redelijke verklaring te geven dan dat deze afkomstig zijn uit misdrijf, oftewel uit verschillende fiscale delicten.

Strafeisen

Rekening houdend met overschrijding van de redelijke termijn, het feit dat verdachten niet eerder met justitie in aanraking zijn gekomen evenals het feit dat de groep waaronder de wok restaurants vallen een compromis hebben bereikt met de Belastingdienst eist de officier 30 maanden gevangenisstraf en verbeurdverklaring van de sieraden tegen de twee bestuurders en 26 maanden gevangenisstraf en verbeurdverklaring van de sieraden tegen de drie werknemers van de restaurants. Kort voor de zitting hadden de verdachten al afstand gedaan van het onder hen in beslag genomen contante geld van in totaal bijna een miljoen euro.

De medeverdachten hoorden 240 uur werkstraf of 120 dagen vervangende hechtenis en verbeurdverklaring van de sieraden tegen zich eisen. Tegen de leverancier van het kassasysteem is 200 uur werkstraf of 100 dagen vervangende hechtenis en een geldboete van 12.500 euro geëist en tegen de twee rechtspersonen die tot de groep van wok-restaurants behoren heeft  de officier een geldboete van 300.000 euro en een geldboete van 200.000 euro geëist.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^