Tot 20 maanden cel geëist voor bestuurders frauderend gastouderbureau

Het Functioneel Parket eiste afgelopen woensdag voor derechtbank Rotterdam tot 20 maanden gevangenisstraf tegen drie verdachten, waarvan 2 bestuurder waren van een gastouderbureau, voor fraude met kinderopvangtoeslag (KOT). De fraude speelde zich af in de periode medio 2010 tot en met medio 2011. De drie verdachten bestuurden een gastouderbureau, de Stichting Healthy Wealthy. De Stichting heeft in die periode voor meerdere vraagouders onterechte, frauduleuze aanvragen voor kinderopvangtoeslag opgemaakt en ingediend bij de Belastingdienst/Toeslagen. Naar aanleiding daarvan heeft de stichting ten onrechte KOT gelden ontvangen.

Onderzoek

Uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat er over de jaren 2010 en 2011 voor totaal 11 aan de stichting gekoppelde vraagouders onjuiste aanvragen voor KOT zijn gedaan. Omdat de stichting niet als gastouderbureau was geregistreerd bestond het recht op KOT niet. Daarnaast werden de kinderen niet bij gastouders opgevangen en zaten de vraagouders niet in een situatie die recht gaf op KOT. Naast de onjuiste aanvragen is er door de stichting een valse administratie gevoerd van overeenkomsten van kinderopvang, facturen, jaaroverzichten en presentielijsten. In totaal is er voor € 238.992, - euro ten onrechte aan KOT uitbetaald door de Belastingdienst/Toeslagen.

Ernst van de feiten en strafeis

“Uit het dossier blijkt dat de Stichting Healthy Wealthy nimmer als gastouderbureau heeft opgetreden. De Stichting is louter gebruikt voor het creëren van een papieren façade waarmee aanzienlijke bedragen aan Kinderopvangtoeslag konden worden aangevraagd. Hierbij is misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de Belastingdienst moet kunnen stellen in de juistheid van de aangeleverde gegevens bij aanvragen voor toeslagen. Pas toen de Belastingdienst ging controleren en door de gecreëerde papieren werkelijkheid heen heeft gekeken, bleek de geraffineerde fraude die door verdachten is opgezet en gefaciliteerd. Verdachten hebben zich met deze werkwijze in korte tijd een bedrag van ruim EUR 230.000,- toegeëigend. Het risico voor verdachten was hierbij minimaal. Zo lang op papier alles er goed uit zag, was de kans dat de Belastingdienst zou ontdekken dat er geen feitelijke opvang plaatsvond, minimaal. En mocht de Belastingdienst tot de conclusie komen dat een toeslag ten onrechte was uitgekeerd, dan is het in principe de vraagouder die door de Belastingdienst wordt aangesproken en die het gehele bedrag dient terug te betalen.”, aldus de officier van justitie.

Gezien de ernst van de feiten vindt de officier een eis van 20 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf waarvan 6voorwaardelijk voor het brein achter de stichting en 15 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf waarvan 5 voorwaardelijk voor de voorzitter en voor de penningmeester van de stichting op zijn plaats.

Belastingfraude en fraude met toeslagen

Met het begaan van belastingfraude en fraude met toeslagen zijn grote financiële belangen gemoeid. Dit type fraude leidt tot een aanzienlijk nadeel voor de Staat. Ten onrechte geld vragen van de Staat, of dit nu is voor een toeslag, een subsidie of een belastingteruggave, is diefstal. Hierdoor wordt de overheid en de samenleving benadeeld en de onderlinge solidariteit ondermijnd.

De Staat mag en moet kunnen vertrouwen op de informatie die de burger geeft. Met dat vertrouwen betaalt een Dienst Toeslagen uit aan die burgers die dat vragen.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^