Tot 140 uur werkstraf voor declaratiefraude

Drie verdachten van declaratiefraude bij een zorgverzekeraar hebben afgelopen week een door het Functioneel Parket voorgestelde werkstraf van 120 tot 140 uur aanvaard. Het betreft een 31 jarige vrouw en haar 41 jarige echtgenoot uit Den Haag en een 55 jarige man uit Voorburg. Zij hebben valse declaraties ingediend bij hun zorgverzekeraar voor medische handelingen die nooit hebben plaatsgevonden.

De drie verdachten hebben afgelopen week allen bekend tijdens een taakstrafzitting bij de officier van justitie en ingestemd met de voorgestelde werkstraffen.

De fraude kwam aan het licht na een melding van een zorgverlener bij de Inspectie SZW. De zorgverzekeraar had contact met de zorgverlener met vragen over een aantal ingediende declaraties. Nadat bleek dat de declaraties met aantoonbaar vervalste nota’s waren ingediend maakte de zorgverlener hier melding van. Het totale gedeclareerde bedrag betrof ruim 4800 euro.

De zorgverzekeraar heeft inmiddels de verzekering van de verdachten beëindigd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team dat speciaal is opgericht om fraude met zorggelden aan te pakken. Dit team is onderdeel van de directie Opsporing van de Inspectie SZW en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^