'Toezichthouders: liever grotere pakkans dan strengere straffen'

“De communis opinio onder de toezichthouders is dat vergroten van de pakkans meer soelaas biedt dan strengere straffen.” Dit staat in de “Staat van het Rijkstoezicht 2013“. In deze ambtelijke notitie van het ministerie van BZK worden de jaarverslagen van rijksinspecties en markttoezichthouders naast elkaar gelegd.

Toezichthouders proberen de pakkans bijvoorbeeld te vergroten door “risicogericht toezicht”.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^