Toenemende aandacht Wwft

De AFM heeft de afgelopen jaren verscheidene keren aandacht gevraagd voor de naleving van de Wwft. Zo heeft de AFM onder meer via het self assessment in 2012 vragen gesteld aan beleggingsondernemingen over de naleving van de Wwft. Ook heeft de AFM guidance gegeven door de Leidraad Wwft in 2012 te publiceren. Deze leidraad is daarna aangepast in augustus 2013 en in maart 2015. Bron: AFM

 

Print Friendly and PDF ^