'Toename schimmige informatie in strafproces gevaarlijk'

In het strafproces wordt steeds vaker informatie uit niet of nauwelijks te controleren bronnen gebruikt. Het gaat dan om informatie die niet verzameld is door politie of justitie, maar door andere partijen zoals anonieme tiplijnen, inlichtingendiensten en buitenlandse diensten zoals de Amerikaanse DEA. Een gevaarlijke ontwikkeling vindt strafrechtjurist Sven Brinkhoff die half november op een onderzoek hiernaar promoveert. Hij pleit voor een kritischer optreden van politie, justitie en rechterlijke macht én een wetswijziging.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^