Toegewezen schadevergoedingen na vrijspraak oud-rechters

Afgelopen weekend hebben verschillende media bericht over de door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden toegekende materiële schadevergoeding, die is toegewezen na de vrijspraken in strafzaken waarin twee oud-rechters verdachten waren. Er is geen immateriële schadevergoeding toegekend.

Door de Rechtspraak is als volgt gereageerd op de berichten:

"De wet (art. 591a Sv) bepaalt dat aan een gewezen verdachte uit 's Rijks kas een vergoeding wordt toegekend voor de door hem in dat verband gemaakte kosten (die worden bepaald conform de Wet tarieven in strafzaken).

Ook in de zaken van beide oud-rechters heeft het gerechtshof de hoogte van de uit te keren schadevergoeding vast moeten stellen. Aan gewezen verdachte W. is een bedrag toegekend van € 78.365,76. Aan gewezen verdachte K. zijn bedragen toegekend van € 22.979,66 (beklagzaak) en € 235.898,10 (strafzaak).

Het verschil in hoogte van deze bedragen wordt met name verklaard door de omvang van de gemaakte advocaatkosten. Het gerechtshof controleert bij dit soort vorderingen de gevorderde bedragen, controleert of de gevraagde posten voor vergoeding in aanmerking komen en checkt of ze daadwerkelijk aan de advocaat zijn voldaan."

Vandaag zullen de beschikkingen worden gepubliceerd.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^