Termijnoverschrijding door afwachting Bibob-advies niet zonder meer onrechtmatig

Bij de vraag of al dan niet zonder Bibob-advies kan worden beslist op een aanvraag voor een (prostitutie-)vergunning, komt de burgemeester beleidsvrijheid toe. Maatgevend is of de burgemeester, door het Bibob-advies af te wachten en daarom nog niet op de aanvraag te beslissen, in strijd met de jegens betrokkenen in acht te nemen zorgvuldigheid handelt. Lees verder:

Zie ook:

  • HR 11 januari 2013, LJN BX7579
Print Friendly and PDF ^