Teeven neemt maatregelen om straffen sneller en beter ten uitvoer te leggen

Gevangenisstraffen, boetes en andere strafrechtelijke beslissingen worden voortaan beheerd door één centrale administratie: het Administratief Informatie Centrum voor de Executieketen (AICE). Het AICE zorgt ervoor dat de beslissing vervolgens terecht komt bij de instantie die de strafrechtelijke beslissing ten uitvoer moet leggen, zoals bijvoorbeeld de gevangenis of de reclassering. Ook houdt het AICE de administratie bij over de straffen en de tenuitvoerlegging ervan. Op die manier wordt alle informatie rondom de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen gecentraliseerd bij één organisatie en wordt voorkomen dat verschillende justitiële instanties langs elkaar heen werken. Staatssecretaris Teeven opent het AICE, onderdeel van het Centraal Justitieel Incassobureau, vandaag in Leeuwarden.

Voor de komst van het AICE was er geen centrale administratie, waardoor het kon voorkomen dat over dezelfde persoon bij verschillende instanties informatie bekend was zonder dat deze instanties dat van elkaar wisten. Met de komst van het AICE zal straks direct zichtbaar zijn welke andere strafrechtelijke beslissingen nog openstaan, waardoor beter en sneller kan worden begonnen met de tenuitvoerlegging. Nu komt het bijvoorbeeld voor dat een gedetineerde tijdens zijn resocialisatietraject afkickt in een verslavingskliniek, en dan blijkt dat hij nog boetes heeft openstaan. Omdat hij dan weer terug de cel in moet, wordt zijn resocialisatietraject onderbroken. Met de komst van AICE wordt dit voorkomen, omdat dan tijdig inzichtelijk is welke strafrechtelijke beslissingen iemand heeft openstaan.

De oprichting van het AICE is één van de maatregelen van staatssecretaris Teeven om het aantal mensen dat zijn straf niet ondergaat terug te dringen, de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen te versnellen en de informatievoorziening tussen diverse justitiële instanties te verbeteren. Al eerder werden bijvoorbeeld de mogelijkheden uitgebreid om paspoorten vervallen te verklaren van voortvluchtige personen en verliezen mensen hun sociale zekerheidsrechten op het moment dat zij zich aan hun straf onttrekken.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^