Tariefopbouw leges omgevingsvergunning steeds transparanter

Gemeenten willen graag transparanter worden in de opbouw van de leges voor een omgevingsvergunning en grote tariefverschillen zijn zeldzaam geworden. Dit blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft laten verrichten hiernaar. Minister Spies juicht het voornemen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten toe om gemeenten te helpen om grotere transparantie te bevorderen. Het onderzoeksrapport schetst een positief beeld, maar stelt dat de kostenonderbouwing nóg transparanter zou moeten zijn. De VNG start hiertoe een project op om, ter plaatse, samen met individuele gemeenten een goede kostenonderbouwing te maken. Dit moet helpen om fiscaaljuridische procedures beter te doorlopen en de financiële risico’s te verminderen.

Met dit onderzoek komt de minister de afspraak na die met de Tweede Kamer werd gemaakt om de verschillen tussen gemeenten van de hoogte van de bouwleges, te verkleinen. Met het oog hierop werd besloten om de transparantie van de kostenonderbouwing te monitoren. De uitkomsten zijn gebaseerd op enquêtes onder gemeenten in 2011 en 2012.

 

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^