'Strafvorderingsrichtlijnen korter en praktischer'

Enige tijd geleden heeft het College van procureurs-generaal besloten het stelsel van beleidsregels te vernieuwen. Vanuit de praktijk was er behoefte aan minder aanwijzingen en richtlijnen, die compact, helder en eenvoudig toegankelijk zijn en de benodigde ruimte voor de professional laten bij de uitvoering van beleid en de beoordeling van zaken. Op 1 maart 2015 treedt een vijftigtal nieuwe richtlijnen voor strafvordering in werking.

De meest relevante nieuwe richtlijnen in het kader van het bijzonder strafrecht zijn:

 

Lees verder:

Zie ook:

Print Friendly and PDF ^