Staat van voedselveiligheid

De Staat van voedselveiligheid geeft een beeld van voedselveiligheid in Nederland. Op basis van bij de NVWA beschikbare informatie en kennis. En beschrijft gevaren en risico's, de naleving in de voedselketen, de fraudegevallen en de toekomstbeelden op het gebied van voedselveiligheid.

Voedsel in Nederland is over het algemeen veilig dankzij de wet, naleving daarvan door de meeste bedrijven, én het NVWA-toezicht op alle schakels van de voedselketen. Het samenspel tussen wetgever, bedrijven en toezichthouder blijft nodig om voedselveiligheidsrisico's en voedselfraude aan te pakken, en de voedselveiligheid in Nederland te behouden.


Staat van voedselveiligheid

In deze 2 documenten informatie over de huidige stand van voedselveiligheid in Nederland, gezien vanuit de NVWA over de jaren 2015 en 2016.

De Staat van voedselveiligheid beschrijft de gevaren en risico's, de naleving in de voedselketen, de fraudegevallen en de toekomstbeelden in de laatste schakels van de voedselketen. Daarin worden levensmiddelen bewerkt/verwerkt, verhandeld, en aan de consument aangeboden.

De Kennis- en informatiebladen voedselveiligheid bevatten uitgebreide en verdiepende informatie over voedselveiligheid. De inhoud van de Staat van voedselveiligheid is hierop gebaseerd.

Documenten


Print Friendly and PDF ^