Spreken is zilver, zwijgen is goud?

Opeens staan ze op de stoep. Toezichthouders als de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Belastingdienst, een officier van justitie. Moeten werknemers spreken of mogen zij zwijgen? Wie niet zoals een arts of een advocaat een wettelijk geregeld verschoningsrecht heeft, zal van geval tot geval moeten afwegen of hij wel of niet moet of wil meewerken aan een onderzoek naar zijn werkgever. De regels daarover kunnen behoorlijk verschillen al naar gelang het soort onderzoek.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^