Signalen zorgfraude 2016

Op 29 augustus is de rapportage Signalen zorgfraude 2016 gepubliceerd. Deze rapportage omvat alle nieuwe signalen die in 2016 zijn vastgelegd in het verzamelpunt zorgfraude door de NZa, Inspectie SZW, ZN, IGZ, CIZ en FIOD. In 2016 zijn er in totaal 447 signalen ingevoerd in het verzamelpunt. Dat zijn er 19 meer dan in 2015. Het grootste deel van deze signalen (345) is afkomstig van de NZa. 

Een signaal bevat een vermoeden van fraude, vanuit een melding of vanuit onderzoek door één van de partners. Naast de signalen zelf bevat de rapportage tevens casussen.

Ruim de helft van de signalen was afkomstig van een patiënt, cliënt of verzekerde. Relatief veel signalen hadden betrekking op upcoding waarbij een zorgverlener een de dan er werkelijk gegeven was.

De meeste signalen hadden betrekking op de mondzorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de medisch specialistische zorg (MSZ). Deze drie sectoren waren, in wisselende volgorden, alle jaren de sectoren waarover het grootste aantal signalen ontvangen werd.

 

Print Friendly and PDF ^