'Sepotcode 01½'

Iedere verdachte wenst een strafrechtelijk onderzoek af te kunnen ronden met een sepotbericht. Op basis van artikel 167, lid 2, Sv kan de officier van justitie beslissen af te zien van (verdere) vervolging. Daarmee is de strafrechtelijk kous (in beginsel) af. Niettemin kan de gewezen verdachte toch nog worden geconfronteerd met deze geseponeerde zaak, afhankelijk van de sepotcode die de officier van justitie hanteert. Zo leidt sepotcode 01 – “ten onrechte als verdachte aangemerkt” – tot verwijdering van de aantekening in de justitiële documentatie, terwijl bij code 02 – “onvoldoende bewijs” – de aantekening blijft staan. Hoewel een sepot inhoudt dat geen sprake meer is van een verdenking en dat de betrokkene niet zal worden vervolgd, kan een dergelijke aantekening bijvoorbeeld het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bemoeilijken. Hoewel geen sprake is van een veroordeling is de enkele betrokkenheid bij strafbare feiten in de praktijk reden voor terughoudendheid met het verstrekken van een VOG. Het afgeven van sepotcode 01 voorkomt iedere discussie hierover. Zal de onduidelijkheid over het gebruik van sepotcode 01 of 02 met de nieuwe aanwijzing gebruik sepotgronden verleden tijd zijn?

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^