Sensing door de politie en publiek-private samenwerking: operationele noodzaak

Met het gebruik van sensoren wordt de heterdaadaanpak van de politie effectiever en efficiënter. Er is ook de voorspellende waarde van sensing. In alle gevallen is samenwerking met andere partners in de veiligheidsketen alsook private partijen essentieel. Maar niet alles wat technisch nu of in de naaste toekomst met sensoren kan, moet de politie willen. En niet alles wat je als politie zou willen, mag volgens de wet of vanuit moreel oogpunt. Balanceren tussen operationele mogelijkheden en juridisch-ethische grenzen en dilemma’s. Een analyse vanuit politiële en politiek-bestuurlijke invalshoek. In het volgende artikel volgt een reflectie vanuit wetenschappelijk blikveld.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^