Russische bedrijven nieuw op Europese sanctielijst vanwege doorvoer naar de Krim

Op 4 augustus jl. heeft de EU drie natuurlijke personen en drie entiteiten nieuw op de Rusland/Oekraïne sanctielijst geplaatst (onderstaand). Deze partijen zijn listed vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de illegale doorlevering van gasturbines aan partijen in de Krim. Deze doorlevering vond plaats in weerwil van contractuele afspraken. De vraag is of dergelijke afspraken (nu nog) wel genoeg zijn om overtreding van sanctieregelgeving te voorkomen.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^