Richtsnoeren datalekken CBP

Op 1 januari 2016 zal de 'Wet meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid' in werking treden. Op straffe van hoge boetes (maximaal € 810.000 of 10% van de omzet van een organisatie)verplicht deze wet organisaties datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari het College Bescherming Persoonsgegevens; "CBP"). Op 21 september jl. heeft het CBP de consultatieversie van haar Richtsnoeren over de nieuwe meldplicht datalekken gepubliceerd. Deze Richtsnoeren geven een concrete uitwerking van de nieuwe wet. De Richtsnoeren bieden handvatten voor bedrijven, overheden en andere organisaties over de wijze waarop het CBP de wet zal handhaven.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^