Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000

Per 1 augustus 2015 is een nieuwe versie van de Richtlijn voor strafvordering Wet personenvervoer 2000 (2013R012) in werking getreden. Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake overtredingen bepaald bij of krachtens de Wet personenvervoer 2000 (Wp 2000), die in artikel 1 van de Wet op de economische delicten (WED) als economisch delict zijn aangemerkt.

Print Friendly and PDF ^