Richtlijn strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen

Deze richtlijn voor strafvordering bevat het transactie- en strafvorderingsbeleid van het OM inzake misdrijven en overtredingen waarvoor feitomschrijvingen (feitcodes) zijn vastgesteld.


In werking getreden op 1 mei 2012.

Bron: Stcrt. 2012, 8303.
Print Friendly and PDF ^