Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad

In werking getreden op 13 augustus 2012.

PbEU 2012, L 197

Print Friendly and PDF ^