Regeling reclame kansspelen van kracht

Alle aanbieders van kansspelen moeten spelers wijzen op de risico’s van kansspelen en rapporteren over hun reclameactiviteiten.  Dat staat in het Besluit en de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, dat vandaag in werking treedt. Met inwerkingtreding van deze regelgeving komt staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie tegemoet aan de wens van de Kamer om regels te stellen aan de reclame-uitingen van kansspelaanbieders.

Alle kansspelaanbieders zullen per 1 oktober in hun reclame-uitingen moeten wijzen op de minimumleeftijd voor deelname aan kansspelen. Daarnaast moet een verwijzing naar de website van de aanbieder worden opgenomen waar meer informatie is te vinden over bijvoorbeeld het kansspel dat wordt aangeboden en de risico’s van onmatige deelneming aan kansspelen. De regeling is van toepassing op alle vormen van kansspelen in Nederland.

Per 1 januari 2015 zal ook een slogan opgenomen moeten worden waarmee gewezen wordt op de risico’s van onmatige deelneming aan kansspelen. De aanbieders wordt eerst de gelegenheid geboden zelf met een effectieve slogan te komen. Als zij daar niet in slagen zal de tekst van de slogan bij regeling worden vastgesteld. De regeling stelt ook eisen aan de cursussen die leidinggevenden en medewerkers bij speelautomatenhallen en speelcasino’s moeten volgen om bijvoorbeeld kansspelverslaving te herkennen.

Kansspelaanbieders zullen jaarlijks moeten rapporteren over hun wervings- en reclameactiviteiten bij de Kansspelautoriteit (Ksa). Voorbeelden van zaken waarover aanbieders moeten rapporteren zijn het aantal klachten over hun reclame-uitingen, het aantal aanmeldingen bij het Bel-me-niet-register  en het aantal keren dat een (geabonneerde) spelers reclamemateriaal krijgen toegestuurd. De Ksa zal toezien op de naleving van het besluit en de regeling door de kansspelaanbieders.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^