Rectificatie “Overheid legt Organik Kimya stil”

Op 21 november 2012 heeft de Inspectie SZW een nieuwsbericht doen uitgaan getiteld “Overheid legt Organik Kimya stil”, later veranderd in “Overheid legt Organik Kimya exploitatieverbod op”. In dit nieuwsbericht heeft de Inspectie SZW onder meer gemeld dat zij Organik Kimya een verbod heeft opgelegd tot het gebruik van de controlekamer, alsmede dat Organik Kimya haar operaties pas weer mag hervatten als het bedrijf kan aantonen dat het bepaalde maatregelen heeft getroffen.

Deze mededelingen zijn onjuist. De Inspectie heeft een voornemen geuit om een verbod tot het gebruik van de controlekamer op te leggen. Na hoor en wederhoor zal een definitief besluit worden genomen.

 

Bron: Rijkoverheid

Print Friendly and PDF ^