Rechtsbescherming bij invordering bestuurlijke boete

Waar in het strafrecht een rechtsmiddel de executie van een straf in beginsel opschort, is dat in het bestuursrecht niet het geval. Het bestuursrecht kent geen equivalent van artikel 557 Wetboek van Strafvordering. Een bestuurlijke boete kan worden ingevorderd terwijl deze nog niet onherroepelijk vaststaat. In het strafrecht vinden we dat (vooralsnog[2]) ondenkbaar. Waarom bij een bestuurlijke boete dan niet? De voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam heeft zich hierover onlangs uitgelaten. 

Lees verder: 

 

Meer weten? Kom dan op Dinsdag 11 april 2017 naar de Cursus Bestuurlijke boete: praktisch benaderd vanuit bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief.

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Print Friendly and PDF ^