Rechtbank Beperkt ACM In Mogelijkheid Tot “Naming And Shaming” In Bezwaarfase

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 12 december 2013 verboden een boetebesluit te publiceren waarin de naam van een voor een overtreding van het kartelverbod beboete handelaar zou worden genoemd. De betrokken handelaar had namelijk bezwaar tegen het boetebesluit ingediend en zou het risico lopen om onevenredig benadeeld te worden omdat de ACM onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat het boetebesluit uiteindelijk (na bezwaar en beroep) stand zou houden. Opvallend is dat dezelfde voorzieningenrechter in een procedure over hetzelfde kartel een verzoek tot verbod van publicatie namens een andere handelaar heeft afgewezen.

Print Friendly and PDF ^