Reactie OM op voortzetting zaak-Landlord

Het OM heeft kennis genomen van de verweren van de raadslieden in de zaak-Landlord vandaag, die naar de opvatting van de verdediging zouden moeten leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het OM.

Kern van de behandeling ter zitting vandaag waren de recent afgenomen RC-verhoren. De bedoeling van deze getuigenverhoren was het krijgen van een antwoord op de vraag of er informatie uit de kluisverklaringen doorgesijpeld is naar het onderzoeksteam-Landlord. Het antwoord dat daarop dient te volgen is nee, volgens het OM. Bovendien is met het horen van de getuigen afdoende recht gedaan aan de belangen van de verdediging.

Van liegende en/of  bedriegende officieren, zoals door de verdediging gesteld, is evenmin sprake.

Er heeft afgelopen week rondom een getuigenverhoor wel een betreurenswaardige fout van een professional plaatsgevonden.

Voorgaande dient in de optiek van het OM niet te leiden tot de consequentie die de verdediging daaraan stelt, nu verdachte niet doelbewust of met grove veronachtzaming in zijn recht op een fair trial is geschaad.

Achtergrond

Justitie verdenkt de hoofdverdachte, vastgoedhandelaar Joep J. uit Kerkrade, van het witwassen van 2,2 miljoen euro, het faciliteren van hennepteelt en van belastingfraude.

In augustus 2009 legde justitie op 134 panden en stukken grond van J. en zijn vrouw en drie kinderen beslag, het grootste beslag tot dan toe door justitie gelegd.

Het einddossier bevat de namen van 68 medeverdachten, waaronder notaris Van T. en makelaar S. uit Kerkrade. Justitie verwijt de notaris dat hij bij een aantal huizenverkopen aan Joep J. een valse notariële akte heeft opgemaakt. Hij zou de verkoopprijs van een aantal aan Joep J. verkochte huizen achteraf naar beneden hebben bijgesteld, zodat er minder courtage gold.

Ook zet justitie vraagtekens bij de aankoop door Joep J. van een appartement van een verstandelijk gehandicapte man. De notaris had de koop moeten weigeren omdat er op papier een te lage verkoopprijs was vastgesteld (de rest zou zwart worden betaald). Ook had de notaris moeten inzien dat de gehandicapte man niet begreep wat er gebeurde. Justitie legt de notaris verder witwassen ten laste.

Print Friendly and PDF ^