Rauwelijks seponeren niet altijd gewenst

Op grond van het opportuniteitsbeginsel kan het Openbaar Ministerie besluiten om niet tot vervolging over te gaan. Indien een zaak wordt geseponeerd, dan kan dat sepot plaatsvinden op basis van verschillende gronden. Deze gronden laten zich vertalen in verschillende codes. Voor een overzicht van alle codes wordt verwezen naar ‘De aanwijzing gebruik sepotgronden’ van het Openbaar Ministerie.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^