Rapport Bureau Financieel Toezicht onvoldoende onderbouwing voor klachten tegen oud-notaris

Rechtbank Midden-Nederland 29 maart 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:2872

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de voorzitter van de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen in het arrondissement Utrecht verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijke betrokkenheid van de oud-notaris bij een inmiddels gefailleerd financieel adviesbureau.

De voorzitter van de Kamer van Toezicht heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verzocht het onderzoek te verrichten. Dat onderzoek heeft ruim twee jaar geduurd. Het daaruit volgend rapport van BFT levert volgens de Kamer van Toezicht op diverse gronden, afzonderlijk maar eens te meer tezamen geen deugdelijk onderbouwing op voor de verwijten die de oud-notaris zijn gemaakt. Het rapport voldoet, mede gelet op de wijze van totstandkoming niet aan de fundamentele eisen die aan een dergelijke rapportage moeten worden gesteld.

Omdat de Kamer om die reden niet tot het oordeel komt dat de klachten en de bedenkingen gegrond zijn, worden zij afgewezen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^