Publicatie Criminal Finances Bill Verenigd Koninkrijk: wetsvoorstel introduceert maatregelen voor aanpak corruptie en witwassen & stelt faciliteren belastingontwijking door bedrijven strafbaar

Begin oktober is in het Verenigd Koninkrijk de Criminal Finances Bill gepubliceerd. In een persbericht van de Home Office staat dat het wetsvoorstel ontworpen is "to tackle money laundering and corruption, recover the proceeds of crime and counter terrorist financing".

Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een uitgebreider pakket aan maatregelen dat de Britse overheid in staat moet stellen om witwassen aan te pakken en het vergemakkelijken van de inbeslagname van wederrechtelijk verkregen voordeel door opsporingsautoriteiten. 

Het wetsvoorstel bevat in essentie de volgende maatregelen: 

  • Opsporingsautoriteiten krijgen meer bevoegdheden waar het gaat om de inbeslagname van wederrechtelijk verkregen voordeel;
  • In het kader van het tegengaan van witwassen wordt de 'unexplained wealth order' geïntroduceerd;
  • Het wetsvoorstel bevordert publiek-private samenwerking;
  • Het faciliteren van belastingontwijking door bedrijven wordt strafbaar gesteld. 
     

Witwassen & Wederrechtelijk verkregen voordeel

Het wetsvoorstel introduceert de 'unexplained wealth orders'. Het wordt mogelijk gemaakt voor een gerecht om een unexplained wealth order uit te vaardigen, als gevolg waarvan een verdachte (natuurlijk persoon of rechtspersoon) met onverklaarbaar vermogen dient de bron van het vermogen aan te tonen.

Deze maatregel kan ook worden toegepast ten aanzien van Politically Exposed Persons (“PEPs”) om zo het witwassen van voordeel uit buitenlandse omkoping tegen te gaan. 
 

Extra bevoegdheden voor inbeslagname 

In het huidige systeem is het niet mogelijk om bepaalde assets, zoals diamanten, edelmetalen en kunstwerken in beslag te nemen. Hetzelfde geldt voor beslag op wederrechtelijk verkregen gelden op bankrekeningen. Het wetsvoorstel pakt deze leemte in de wet aan door het mogelijk te maken om ook op voornoemde assets beslag te leggen. 
 

Informatie uitwisseling 

Het wetsvoorstel biedt een juridische basis voor informatie uitwisseling tussen entiteiten binnen de gereguleerde sector, zoals banken.
 

Strafbaarstelling faciliteren belastingontwijking

Noemenswaardig om te vermelden is dat het wetsvoorstel een strafbaarstelling opneemt voor bedrijven die zich schuldig maken aan het faciliteren van belastingontwijking. 

Op basis van huidige wetgeving is het zo dat in geval een individu belasting ontwijkt en hiertoe wordt gefaciliteerd door middel van advies of daadwerkelijk acties van bijvoorbeeld een bankier of accountant, het individu, de bankier en de accountant wel strafrechtelijk aansprakelijk gehouden kunnen worden, maar niet de bedrijven waar de bankier resp. de accountant in dienst zijn. Hier wordt met het wetsvoorstel verandering in gebracht. Hiertoe introduceert het wetsvoorstel twee nieuwe delicten. Het eerste delict ziet op het tegengaan van het faciliteren door bedrijven van belastingontwijking. Het andere nieuwe delict ziet op het tegengaan van belastingontduiking van buitenlandse belastingen gefaciliteerd door een entiteit met een connectie met het Verenigd Koninkrijk. Hierbij kan gedacht worden aan het hebben van een kantoor in het Verenigd Koninkrijk.  

Inwerkingtreding

Het wetsvoorstel is op 13 oktober jl. ingediend samen met de Explanatory Notes. Op dit moment wordt het wetgevingsproces in het Verenigd Koninkrijk doorlopen. Er wordt echter gespeculeerd dat de wet begin 2017 al in werking zou (kunnen) treden. 

De afbeelding hieronder geeft het wetgevingsproces in het Verenigd Koninkrijk weer:

1.png
Print Friendly and PDF ^