'Privacytoezichthouder krijgt tanden: hoge privacyboetes en meldplicht datalekken op komst'

Eind mei heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel waarmee hoge boetes bij niet-naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens worden geïntroduceerd, aangenomen. Ook zijn bedrijven binnenkort verplicht om datalekken aan de privacytoezichthouder te melden en in bepaalde gevallen ook aan de personen van wie gegevens gelekt zijn. Niet-naleving van de privacywetgeving kan leiden tot een bestuurlijke boete van maximaal € 810.000 of – indien de toezichthouder daar aanleiding toe ziet – zelfs tot 10% van de jaaromzet van de onderneming. Daarnaast krijgt het College bescherming persoonsgegevens na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een nieuwe naam en zal voortaan de Autoriteit persoonsgegevens heten. Lees verder:

  • Privacytoezichthouder krijgt tanden: hoge privacyboetes en meldplicht datalekken op komst door F.C. van der Jagt in Bb 2015/55

 

Print Friendly and PDF ^