Politieman in gelijk gesteld na klacht tegen advocaat

Een politieagent uit Almelo die een klacht had ingediend tegen een advocaat, is onlangs door de Raad van Discipline in het gelijk gesteld. De advocaat kwam er vanaf met een waarschuwing.

De betrokken politieman arresteerde op 10 januari 2012 een minderjarige jongen met beperkte verstandelijke vermogens, op verdenking van betrokkenheid bij een woningoverval die enkele maanden eerder was gepleegd. Door vervoersproblemen kon de politie de jongen pas aan het eind van de dag naar het arrestantencentrum in Borne brengen. De ingeschakelde advocaat die volgens het Salduz-arrest zo snel mogelijk rechtsbijstand moest verlenen aan de jongen, was niet in staat om op het tijdstip van het eerste verhoor op het bureau in Nijverdal te zijn. De politie zag zich hierdoor genoodzaakt alsnog een andere advocaat in te schakelen om bijstand te verlenen tijdens het eerste verhoor.

'Verwijtbaar gehandeld'

De advocaat heeft volgens de klacht van de politie ‘tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld […] doordat hij de minderjarige verdachte niet tijdig heeft bezocht, waardoor de verdachte van adequate rechtsbijstand verstoken is gebleven’, in ieder geval langer dan de zogenoemde Salduz-regeling voorschrijft. De raadsman tegen wie de klacht was gericht, sprak de verdachte alsnog op 11 januari, maar de Raad van Discipline oordeelt dat dit inderdaad te laat was, ‘zeker nu het om een minderjarige verdachte met beperkte verstandelijke vermogens ging.’

De advocaat had er daarom volgens de Raad voor moeten zorgen ‘dat de verdachte op 10 januari 2012 ofwel van hemzelf of wel van een collega strafadvocaat consultatiebijstand had gekregen. Verweerder had voor adequate vervanging moeten zorg dragen […] en had het conflict met de klager over waar het verhoor zou moeten plaatsvinden niet over het hoofd van de minderjarige verdachte mogen uitvechten. ‘ Het feit dat de jongen eerder door de politie van het bureau naar het PAT in Borne gebracht had moeten worden, verandert niets aan het oordeel van de raad.

Strikt eigen belang

De advocaat beriep zich op niet-ontvankelijkheid omdat de politie de klacht volgens hem ook bij de Raad voor Rechtsbijstand had kunnen laten behandelen. Hier ging de Raad van Discipline echter niet in mee, omdat die klachtprocedure niet dezelfde belangen zou dekken van een tuchtrechterlijke zaak.

Bron: Advocatie.nl

Print Friendly and PDF ^