Parket Hoge Raad publiceert conclusies op dag dat ze genomen worden

Vanaf 1 januari van dit jaar publiceert het parket bij de Hoge Raad de conclusies van de advocaten-generaal in straf- en (grotendeels) in civiele zaken eerder dan op het moment van de uitspraak van de Hoge Raad. In de belastingzaken gebeurde dat al.

In strafzaken zullen de conclusies worden gepubliceerd op de dag dat ze genomen worden; in civiele zaken in beginsel na het verstrijken van de zogenoemde Borgerstermijn, de periode dat de advocaten van partijen nog op de conclusie kunnen reageren (twee weken na het nemen van de conclusie). Er kunnen echter civiele zaken zijn waarbij de conclusie op de dag dat deze genomen is, wordt gepubliceerd.

De conclusies werden voorheen veelal openbaar op het moment dat de Hoge Raad uitspraak deed. Vanaf nu gebeurt dat dus in een vroeger stadium. Achterliggende gedachte is het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad eerder aan een groter (juridisch) publiek bekend te maken dan alleen aan de partijen. Daardoor kan ook kennis worden genomen van de inhoud van zaken die bij de Hoge Raad aanhangig zijn en waarover een uitspraak van de Hoge Raadkan worden verwacht. In mediagevoelige zaken of zaken waarin belangrijke rechtsvragen aan de orde zijn, wordt ook een nieuwsbericht bij de conclusie gemaakt.

Print Friendly and PDF ^