Overzicht Nederlandse en Europese milieuregelgeving

Op zoek naar actuele, overzichtelijke en gedetailleerde informatie over Nederlandse en Europese milieuregelgeving? Via de nieuwe website van het IPO en Europa decentraal, MiliEUverkenner, heeft u direct toegang tot de belangrijkste ontwikkelingen van Europese milieuregelgeving in Brussel en in Nederland. Wat is de MiliEUverkenner?

De IPO Klimaat Energie MiliEUverkenner bevat informatie over de actuele stand van zaken van alle milieurichtlijnen. Het is een gericht overzicht vanuit de uitvoeringspraktijk. Op deze website kunnen decentrale overheden en omgevingsdiensten informatie over de voor hun relevante milieurichtlijnen vinden.

De Kerngroep Europees Milieubeleid (IPO-KEM) en de Kerngroep Milieuregelgeving (IPO-KMR) houden dit overzicht van de (ontwikkeling van) milieuregelgeving in Brussel en Nederland bij. De MiliEUverkenner volgt de IPO-KEM/KMR-matrix op.

Welke informatie kunt u hier vinden?

Op deze website vindt u informatie met betrekking tot de stand van zaken van milieuregelgeving, in welk besluitvormingsstadium het dossier zich bevindt, wie erbij betrokken zijn, wat de interprovinciale inzet is enz. De prioritaire dossiers zijn aangewezen door de managers en bestuurders van de provincies. Het overzicht bevat ook een aantal dossiers die niet tot regelgeving, maar tot een Europees activiteitenprogramma leiden.

Tot voor kort was deze informatie beschikbaar in een matrix. Nu kunt u alle informatie over (Europese) milieuregelgeving terugvinden op deze website. De website wordt drie keer per jaar geactualiseerd. De tekst die schuin- en vetgedrukt is, is nieuwe informatie.

De informatie is afkomstig van de leden van IPO-KEM en IPO-KMR. De website wordt beheerd door Kenniscentrum Europa decentraal.

 

 

Print Friendly and PDF ^