Opsporing moet beter

Er gaat heel veel goed in de opsporing van misdaad door de politie, maar bepaalde zaken kunnen beter. Dat is de uitkomst van het debat van 30 maart tussen de Kamer met minister Blok (Veiligheid).

De reorganisatie van de politie heeft achterstallig onderhoud boven tafel gebracht, stelt Tellegen (VVD) vast. Onvoldoende vakmanschap, gebrekkige toerusting en een organisatie die moeite heeft om te veranderen, zijn volgens Helder (PVV) de belangrijkste problemen. Bovendien is volgens Verhoeven (D66) de ICT niet op orde.

Het "piept en knarst" op sommige plekken na de reorganisatie en de vorming van de nationale politie, erkent Blok, maar tegelijkertijd levert de politie uitstekende resultaten. Bovendien zijn er de afgelopen jaren veranderingen in gang gezet om de opsporing te verbeteren.

CULTUUR

De politieorganisatie is weinig veranderingsgezind, zo blijkt uit rapporten. Tijdens de reorganisatie was er volgens Kuiken (PvdA) vooral aandacht voor de structuur, en te weinig voor cultuurverandering. Problemen worden onvoldoende onderkend, zegt Van Raak (SP), en klokkenluiders worden onheus behandeld. Hierdoor komt te weinig terecht van de verbeterplannen van de afgelopen jaren, vreest Van Toorenburg (CDA).

Cultuurverandering en professionalisering vragen om meer diversiteit, stellen verschillende woordvoerders. Daarbij gaat het volgens Verhoeven om etniciteit, leeftijd en opleidingsniveau. De politieorganisatie moet zich kunnen spiegelen aan de samenleving, zegt Özütok (GroenLinks).

GELD

Meer geld kan helpen om de problemen in de opsporing op te lossen. En alle grote politieke partijen hebben in het verkiezingsprogramma minimaal 200 miljoen extra gereserveerd voor de politie. Laten we er daarom voor zorgen dat de politie snel meer middelen krijgt om problemen aan te pakken, betoogt Van Raak. Hoeveel extra geld is er nodig?, vraagt Helder aan de minister.

In de lopende begroting is extra geld beschikbaar gekomen voor de politie. Vooral op aandringen van de oppositie, benadrukt Özütok. Blok stelt dat het aan een nieuwe coalitie is om te besluiten over verhoging van het politiebudget.

ZUIDEN

De zware, ondermijnende criminaliteit is in Zuid-Nederland een groot probleem. Tellegen, Van Toorenburg en Kuiken maken zich zorgen en sporen de minister aan om meer werk te maken van het delen van informatie, cameratoezicht tegen het dumpen van drugsafval en het aanpakken van vrijplaatsen als Fort Oranje.

Er is extra geld vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zegt de minister, deels specifiek bedoeld voor het zuiden. Naar aanvullende maatregelen wordt volgens hem gekeken, maar wijziging van wetgeving is aan een volgend kabinet.

De Kamer stemt op 4 april over de ingediende moties.

Bron: Tweede Kamer

 

 

Print Friendly and PDF ^