'Opsporing bij NZa niet in goede handen'

Het is onwenselijk om een regulerende taak, toezicht én opsporing te combineren in één taakorganisatie – de NZa. Dat stelt Andersson Elffers Felix (AEF), adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, in een rapport over de opsporingsfunctie in de zorg dat werd gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS. De opsporingsfunctie van de NZa heeft betrekking op de bestrijding van zorgfraude.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^